På Bislett hospits 20. mai 1950 ble Den Norske Seksjon, Forbundet af 1948 (DNF 48) stiftet. Alle i styret og medlemmene var selvfølgelig anonyme og opererte under dekknavn. Også organisasjonen hadde et dekknavn: ”Foreningen for by og bygd.” I 2015, 65 år seinere, går 25.000 i paraden under Oslo Pride og Statsministeren leder an i paraden på Regnbuedagene. Hva skjedde?

LLH har invitert et knippe aktivister som har vært knyttet til lhbt-bevegelsen til en hyggelig samtale ledet av Brita Møystad Engseth om:
• Alt hemmelighetskremmeriet som var i oppstarten av bevegelsen
• Kampen mot kriminalisering og kampen for liberalisering av Kirken
• “Den store politiske vekkelsen som hjemsøkte vårt land på begynnelsen av 70-tallet”
• Frykten som herjet oss på midten av 80-tallet da AIDS-epidemien brøt ut
• Normaliseringsstrategien som ga oss ekteskapet, men kanskje også homonormativiteten

Vi forsøker gjennom samtalen å trekke paralleller til i dag. Hvilke ting gjentar seg, hvilke ting har endret seg og hva er hovedforskjeller og likheter mellom før og nå?

I sofaen sitter Svein Skeid, Anders Rogg, Guro Sibeko, Elisabeth Eie, Halvor Moxnes, Arne Walderhaug og Gro Lindstad.
 

Arrangementet er gratis og åpent for alle