MARIUS GUSTAVSON || UHØRT || LØR 25. JULI || FRI ENTRE || 23 ÅR

Marius Gustavson tilhører klubbkollektivet Jungster og spiller regelmssig på steder som Fisk & ViltTorggata Kennel Klubb og ANGST BAR. Han er kjent for sin eklektiske musikkstil og serverer en herlig blanding av husmusikk, nydisko og urban klubbmusikk.

https://soundcloud.com/jungsteroslo
https://www.facebook.com/jungsteroslo

#eRnB #nydisko #husmusikk #jungster #festistrøget

NESTE DATO: LØRDAG 8. AUGUST