“Klubb Kappekoff + Thomas Busch” er et klubbkonsept som spiller av retro disko, NuDisko og remixer. 

Det handler om å knytte to generasjoner sammen. Musikken passer for den som vokste opp på 70-80 tallet og for oss kids fra den senere generasjonen. 
Poenget er uansett det samme; Å bevege kroppen til rytmene.