Warm up fra kl 20:00

Klubb fra kl 23:00-03:00

Hver helg, ID: 23-år, gratis inngang!

Velkommen.