Skeiv debatt presenterer: Barnefri – Alt er bedre uten kids? eller? 

Lever man sammen som mann og kvinne er veien kort til ”mor og far”, og forventningene om barn så sterk at familieforøkelse nærmest ikke er et aktivt valg. Mange av oss skeive har levd i forhold som ser annerledes ut, har levd gode barnefrie liv og har sluppet unna maset om barn.

Men etter hvert som rettigheter og teknologi har utviklet seg har forventningene til oss og våre familier også blitt endret, da reiser plutselig nye spørsmål seg:
Hva er egentlig en familie uten barn? Har livet mening uten små kopier av en selv? Er det egoistisk å velge et liv uten? Hvorfor heter det «barnløs» og ikke «barnefri»? Og hvorfor snakker vi om å «velge vekk barn» i stedet for å «velge å få barn»? 

Familie er det overordnede temaet for Pride 2018 og gjennom våren skal vi utforske begrepet og begynne å nærme oss aktuelle problemstillinger. Skeiv debatt #1 begynner året med å løfte frem de av oss som frivillig har familier uten barn, og som er glade for det. 

Med oss til å tenke høyt rundt disse og flere problemstillinger, har vi: psykolog og skeiv aktivist Reidar Schei Jessen, som tidligere har skrevet og deltatt i debatten om normer og forventningspress fra samfunnet, blant annet med en artikkel i magasinet Fett sitt nummer om moderskap i 2017. Forfattar, forsker og sosiolog Unn Conradi Andersen har undersøkt kjønn og seksualitet i mediene og står bak flere publikasjoner om normer og definisjonsmakt. Forfatter, blogger og journalist Lene Wikander har alltid brutt og kritisert normer, og hennes skråblikk på familie gir et personlig utgangspunkt for samtalen rundt barnefri og barnepress. 

Ordstyrer for samtalen er forfatter og familieterapeut Anne Kyong Sook Øfsti.

FRI ønsker velkommen til årets første Skeiv debatt på Uhørt!